Kontakt

Email: kontakt@smaczni.pl

Współpraca

Telefon: (22) 515 91 36
Email: wspolpraca@smaczni.pl

Operatorem i właścicielem smaczni.pl są ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, 00 - 075 przy ul. Senatorskiej13/15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029876, NIP 5260200081, Regon 010524149.