Kontakt
Operatorem i właścicielem smaczni.pl są ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, 00 - 075 przy ul. Senatorskiej13/15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029876, NIP 5260200081, Regon 010524149.

Kontakt:
+48 502 319 667
smaczni@zprsa.pl

lub pisemnie na adres:

ul. Jubilerska 10, 00-939 Warszawa
z dopiskiem „smaczni.pl”
Potrzebujesz pomocy
Skontaktuj się z nami