Zasady bezpieczeństwa

Edukujemy pracowników na temat zasad zachowania zdrowia, bezpieczeństwa i higieny w pracy.

Każdy pracownik linii produkcyjnej pracuje w odzieży ochronnej z uwzględnieniem jednorazowych , rękawiczek i czepków, oraz ma obowiązek dezynfekcji rąk przed przystąpieniem do pracy.

Bezpieczeństwo oraz higiena w części produkcyjnej są stale monitorowane.

Współpracujemy wyłącznie ze stałymi, sprawdzonymi i zaufanymi dostawcami, którzy okresowo są przez nas kontrolowani. Dbamy o standardy dostaw i stale przypominamy naszym dystrybutorom i dostawcom o obowiązujących ich zasadach dotyczących właściwego i bezpiecznego przechowywania produktów.

Podczas każdej dostawy sprawdzamy:

  • warunki transportu (czystość pojazdu, temperatura chłodni/mroźni – czy jest prawidłowa i zgodna dla danej dostawy),
  • stan opakowań (rodzaj opakowania, występowanie uszkodzeń),
  • zgodność z zamówieniem (rodzaj, ilość),
  • oznakowanie (nazwa produktu, termin przydatności do spożycia),
  • wizualną ocenę towaru (kolor, konsystencja, zapach).

Podczas okresowych kontroli sprawdzamy głównie stan sanitarno-higieniczny u dostawcy. Weryfikujemy, czy dostawca spełnia wymagania dotyczące systemów bezpieczeństwa żywności. Dostawy realizowane przez nas do klientów indywidulanych są realizowane samochodami wyposażonymi w agregaty chłodnicze i codziennie przed załadunkiem są myte i dezynfekowane. Czynności mycia i dezynfekcji potwierdzane są zapisami w formularzach, a weryfikowane na co dzień przez managerów.